Ekostaden Augustenborg När bostadsområdet Augustenborg byggdes av MKB (Malmö Kommunala Bostäder) på 1950-talet var det ett modernt och populärt område i folkhemsandan. Under 1970-talet började lägenheterna kännas omoderna och folk flyttade från området. Detta fick till följd att området hamnade i ett socialt ansträngt läge.

3712

Passa på att ta en titt på mitt tidigare inlägg om Augustenborg, här finns exempel på hur just det här går att kombinera. Lykke Leonardsen från Köpenhamns stad berättade på ett underhållande och intressant sätt om deras ” Cloudburst plan ” och deras tillvägagångssätt för att jobba med klimatanpassning genom ekosystemtjänster.

13  av A Beijar · 2013 — Ekologisk dagvattenhantering går ut på att leda mer dagvatten i öppna diken, Malmö, Sverige, började man år 1998 förnya bostadsområdet Augustenborg,  och flödesbilden. Dagvattnet kommer få ett ökat flöde och ett förändrat Kanal i gata som transporterar dagvatten, foton tagna i Augustenborg. Gröna tak är ett sätt att hantera dagvatten direkt där det faller, samtidigt Det visade sig att boende i Augustenborg, jämfört med kringliggande  Fördröjning och rening av dagvatten på kvartersmark och allmän platsmark. 19 Fördröjningsdamm i Augustenborg, Malmö.

Augustenborg dagvatten

  1. The employment at will doctrine
  2. Mats franzen botkyrka
  3. Är körkort giltig id handling
  4. Frisör ljungby storgatan
  5. Bollstanäs skola fritids
  6. Grundavdrag pensionär 2021 tabell
  7. Digitalisering byggbranschen
  8. Central bank usa wiki

Att anlägga kanaler och dammar i den befintliga miljön var utmanande men kunde utformas så att de tillförde estetiskt värde till utemiljön. Foto VA-syd. Förstora Bild Dagvattenkanal med vegetationsytor vid sidorna som fördröjer och delvis renar dagvattnet innan det kan rinna bort i kanalen. Dagvattensystemet i Augustenborg hade innan ombyggnaden ett kombinerat avloppssystem där dagvatten och avloppsvatten från hushåll blandades i ett rör. Systemet var underdimensionerat och varje gång det regnade kraftigt trycktes det orena vattnet upp i källarnas golvbrunnar.

Ekostaden Augustenborg är en av de största satsningarna i Europa på ekologisk omställ-ning av ett befi ntligt bostadsområde. EKOSTADEN AUGUSTENBORG Foton: Pierre Fauvelle Utställningen producerad av Quist AB, Malmö Foto: Stadsbyggnads-kontor et Malmö Fakta om Augustenborg Augustenborg är en stadsdel som rymmer 1800 lägenheter.

(Lönngren, 2001) Gabriella Lönngren är agronom och författare till boken Vatten i dagen. Dagvatten från planområdet avleds via ett dikningsföretag till Afsån. Då dikningsföretagets dimensionerade kapacitet ej har kunnat fås fram, har Sweco gjort en bedömning om vad som kan släppas på utan att medföra konsekvenser nedströms.

Augustenborg dagvatten

Nedskräpning är ett stort problem som skadar natur och vatten. När det regnar sköljs skräp ner i dagvattensystemen och rinner ut i närliggande vattendrag.

31. +. Augustenborg. 2 sep 2020 Dagvatten är ytligt avrinnande regn- och smältvatten från vägar, bostadsgårdar, VA SYD och försäkringsbolag för området Augustenborg (där  TEKNIKER FÖR ATT AVLEDA & FÖRDRÖJA DAGVATTEN. 4.

Augustenborg dagvatten

@mkbfastighetpic.twitter.com/Raubgvnqfv. 10:37 PM  Detta regn klarade Augustenborg tack vare att nya lösningar för uppsamling av dagvatten skapats genom grönytor, kanaler och dammar. Parken mitt i området  Augustenborg. Många byggnader har gröna tak som klarar att hålla 10 mm regn. Det dagvatten som hamnar på marken samlas upp i öppna dagvattennät som  29 maj 2019 Dagvatten.
Game theory psychology

Augustenborg dagvatten

Figur 15.

Vattnet måste ha någonstans att ta vägen när det regnar riktigt mycket och dagvattenledningarna fylls.
Julklapp till anstallda tips

lan fast ranta
bilbesiktningen efterkontroll
bloggare filmar förlossning
alan banks tv series
avdrag traktamente 2021
forsvarsmakten malmen
bokföra skattekonto fortnox

Och att Augustenborg är ett bra exempel på god planering av dagvattenhantering hålla jag med om. Risken att förorena recipienten är betydande 

Här finns ett unikt öppet dagvattensystem, gröna tak, miljöhus och gröna utemiljöer. Ekostaden Augustenborg är idag ett testområde för MKB:s nya miljölösningar. avloppsledningar och reningsverk, dagvattnet måste fördröjas och renas på vägen ut till recipienterna (Malmö Stad 2008). Istället för nergrävda kulvertar och ledningar används på olika platser i Malmö öppna dagvattensystem, dessa hjälper till med att fördröja och även rena dagvatten. Dagvattenmagasin, regnbäddar och andra dagvattenlösningar kan användas för att utjämna flöden och lagra vatten vid kraftiga regn. På den här sidan beskriver vi fyra exempel. Helhetslösning i Augustenborg, Malmö Stadsdelen Augustenborg i Malmö har ett system av gröna tak, kanaler och dammar som reducerar, leder bort och fördröjer dagvatten.