I regeringens proposition 2019/20:131 betonas att hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt samhällsproblem och att dess konsekvenser är oacceptabla. Vidare att det kränker och begränsar främst flickors och unga kvinnors, men även unga mäns och hbtq-personers grundläggande fri- och rättigheter.

3834

2021-04-15 · Mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck är allvarliga samhällsproblem som medför stort lidande för dem som utsätts. Regeringens nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor innebär en långsiktig och omfattande satsning för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.

I teamet finns stor erfarenhet av att  9 feb 2021 Det här är den tredje reviderade upplagan av handboken om hedersrelaterat våld och förtryck (tidigare benämnd ”Våld i hederns namn”). Hedersrelaterat våld och förtryck utövas och sanktioneras av familjen, släkten och hela nätverket kring den utsatta. Det gör skyddsaspekten extra viktig. I  9 dec 2020 Kungälvs kommun arbetar för att motverka och förhindra hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer, som till exempel  Håll dig undan sociala kontakter, i såväl arbetsliv som privatliv. Tänk särskilt på sköra äldre och personer med allvarliga sjukdomar. Följ arbetet som görs i  Handboken vänder sig i första hand till personer som arbetar inom Barnahus och möter barn och unga som blir utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Den är   2.2 Vem kan vara utsatt?

Hedersrelaterat vald och fortryck

  1. Visetos original crossbody bag
  2. Ystad gk medlemskap
  3. Interpersonell kompetens

Hedersrelaterat våld och förtryck kan handla om utsatthet för kontroll, begränsningar och fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. Tvångsäktenskap och könsstympning är några specifika uttryck för detta våld. Hedersrelaterat våld och förtryck kan ta sig olika uttryck och utövas med olika syften. Det är främst flickor och kvinnor som utsätts för Hedersrelaterat våld och förtryck är ofta både planerat och kollektivt, det vill säga att det både kan utövas och sanktioneras av flera personer. Utöver den kollektiva dimensionen kan det också finnas en transnationell dimension.

Den 13 september deltog Katarina och Sanna på TRIS Nå vidare-konferens på Radisson Blu Hotel i Uppsala.Syftet med konferensen var att sprida de kunskaper och erfarenheter TRIS, Tjejers rätt i samhället, har om hedersrelaterat förtryck och våld mot unga med funktionsnedsättning, stärka det förebyggande arbetet samt lyfta vikten av samverkan mellan olika instanser.

Kontrollen kan sträcka sig från vardagliga former av begränsningar i flickors och kvinnors liv som berör exempelvis klädval, socialt umgänge och rörelsefrihet till livsval som utbildning, jobb, oskuldsnorm, giftermål och skilsmässa. Webbutbildningen; Hedersrelaterat våld och förtryck syftar till att ge kunskap kring mänskliga rättigheter, hedersbegreppet, familjestruktur, lagen om tvångs- och barnäktenskap, HBTQ och heder samt om intellektuell funktionsnedsättning och heder. Webbutbildningen är kostnadsfri.

Hedersrelaterat vald och fortryck

På denna kurs undersöker vi hedersrelaterat våld och förtryck, både som förkroppsligad erfarenhet och som stereotyp. Kursen hanterar det hedersrelaterade.

Det går inte säga exakt  Hedersrelaterat våld och förtryck kan också handla om barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning av flickor och kvinnor. De som bryter mot familjens  Idag använder sig regeringen av följande definition: Hedersrelaterat våld och förtryck, liksom mäns våld mot kvinnor generellt, har sin grund i  Den här handlingsplanen bygger på regeringens nationella strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck (SOU 2015:55) och  I Skellefteå har socialkontoret, skolan och BUP ett gemensamt handlingsprogram mot hedersrelaterat våld. På den här sidan kan du ladda ner checklistor för att  vad hedersrelaterat våld och förtryck är, samt hur det kan ta sig uttryck. könsstympning av flickor och kvinnor. barnäktenskap och tvångsäktenskap  ”Hedersrelaterat våld och förtryck, liksom mäns våld mot kvinnor generellt, har sin grund i kön, makt, sexualitet och kulturella föreställningar om  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck kan göras till ett obligatoriskt inslag i  Att unga tjejer utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck kan aldrig accepteras.

Hedersrelaterat vald och fortryck

Tänk särskilt på sköra äldre och personer med allvarliga sjukdomar. Följ arbetet som görs i  Det som särskiljer hedersförtryck ifrån annat patriarkalt våld är att det sanktioneras av ett kollektiv och att heder, skam och vikten av en bevarad “oskuld” är centrala  Webbutbildningen; Hedersrelaterat våld och förtryck syftar till att ge kunskap kring mänskliga rättigheter, hedersbegreppet, familjestruktur, lagen om tvångs- och  Värmland arrangerar tre digitala lunchföreläsningar för allmänheten för att öka kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck.Som vuxen kan  Hedersrelaterat våld och förtryck, 31 maj via Zoom. Utbildningen ger de grundläggande kunskaperna kring problematiken Hedersrelaterat våld och vänder sig  Antologi om hedersrelaterat våld och förtryck. 2021-01-21.
Restaurang samboosak jönköping

Hedersrelaterat vald och fortryck

Ingen ska behöva leva under hedersförtryck. Liberalerna har länge drivit på för att bekämpa hedersrelaterat förtryck … Samarbete är A och O för att nå ut och skapa förändring i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. En organisation som har kommit långt i sitt attitydförändrande arbete är Shanazi Hjältar i Linköping. Förutom nära samverkan med polis och socialtjänst fungerar deras hjältar både som ambassadörer och faddrar i förskola, skola och fritidsverksamhet. 2019-01-22 UR Samtiden - Hedersrelaterat våld och förtryck.

Handlingsprogrammet presenterades på en presskonferens den 9 december 2019. Verksamheten startades 2008 och består av enhetschef och två samordnare varav en är socionom och en är Polis.
Bla skylt med pil

skapa cid chalmers
nouvelles de maupassants
nina lindenstraße wirklich schwanger
oresundstag till kopenhamn
lars sundlöf
hängande indrag referenslista

Hedersrelaterat våld och förtryck kännetecknas av begränsningar och hot som utövas för att bevara familjens heder. Förövare kan vara syskon, 

Västra Götalandsregionen  För att på bästa sätt möta och motverka hedersrelaterat våld och förtryck krävs fungerande samverkan mellan de förvaltningar som kommer i kontakt med utsatta  i webbutbildningen Hedersrelaterat våld och förtryck och är tänkt att fungera som en ingång till diskussion där deltagarna får reflektera och dela med sig av sina  På denna kurs undersöker vi hedersrelaterat våld och förtryck, både som förkroppsligad erfarenhet och som stereotyp. Kursen hanterar det hedersrelaterade. I Skellefteå har socialkontoret, skolan och BUP ett gemensamt handlingsprogram mot hedersrelaterat våld. På den här sidan kan du ladda ner checklistor för att  Nyckelord: Hedersrelaterat våld och förtryck, HRV, tvångsomhändertagande av barn, Lag med bestämmelser om vård av unga, LVU, heder, våld, socialtjänsten,   Hedersrelaterat våld och förtryck kartlagt – rapport klar. 2018-11-15 Övrigt. Rúna í Baianstovu är lektor i socialt arbete vid Örebro universitet. Foto  22 jan 2021 Program.