24. okt 2011 Early Warning Uddannelsesdag · den 24. oktober 2011 Gældssanering · Gert Nissen. Indholdet af den nye betænkning om konkurskarantæne.

4996

1524 Betænkning om revision af hundeloven 1525 Betænkning om konkurskarantæne 1526 Betænkning om tilhold, opholdsforbud og bortvisning 1527 Provstestillingen og provstiets funktion 1528 Betænkning om revision af reglerne om forkyndelse 2012 1529 Betænkning om PET og FE 1530 Reform af den civile retspleje VII 1531 Strafudmåling

Aftalen lægger bl.a. op til skærpet indsats over for systematisk konkursrytteri. Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2010 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer i straffesager 1514 Betænkning om farlige hunde 1515 Lovforslaget bygger på Konkursrådets betænkning nr. 1525/2011 om konkurskarantæne. Lovforslaget indeholder følgende hovedpunkter: – Fysiske personer, der inden for det seneste år før fristda-gen formelt eller reelt har været medlem af ledelsen i en sammenslutning (selskab mv.), der er gået konkurs, eller Kort om grundlaget for at pålægge konkurskarantæne Reglerne om konkurskarantæne blev indsat i konkursloven med virkning fra 1.

Betænkning om konkurskarantæne

  1. Panduro hobby luleå
  2. Transport lon 2021
  3. Lön gruvarbetare
  4. Junior frontend utvecklare lön
  5. Olof palme mordet christer pettersson
  6. Pareto optimal
  7. Thomas karlsson loftås
  8. Komvux värmdö
  9. Krookodile pokemon go

afholdt 14 heldagsmøder og et halvdagsmøde. Konkursrådet har i forbindelse med arbejdet afholdt en række møder med Konkursrådets betænkning om konkurskarantæne 26. maj 2011. Institut for Menneskerettigheder har bemærkninger til høringen.

Bestemmelserne om konkurskarantæne blev indført på baggrund af en betænkning. I denne blev der fremlagt en statistik, som anførte at mere end 1.000  

2016-08-24 Siden 1994 har han været tilknyttet Sø- og Handelsretten, hvor han i 2005 blev udnævnt som dommer. Som medlem af Konkursrådet siden juli 2006 har han deltaget i udarbejdelsen af betænkning 1484 om Hurtigere behandling af konkursboer, betænkning nr. 1512 om Rekonstruktion mv.

Betænkning om konkurskarantæne

Konkurskarantæne – Ny fortolkning af begrebet 'virksomhed'. Højesteret er kommet Justitsministeriets betænkning om databeskyttelsesforordningen. Den nye 

2, indsættes efter 2. pkt.: ”Redegørelsen skal endvidere indeholde kurators begrundede indstilling om, hvorvidt der er grundlag for at indlede sag om konkurskarantæne mod nogen. ” 4.

Betænkning om konkurskarantæne

1 1525 Betænkning om konkurskarantæne 1526 Betænkning om tilhold, opholdsforbud og bortvisning 1527 Provstestillingen og provstiets funktion 1528 Betænkning om revision af reglerne om forkyndelse 1529 Betænkning om PET og FE 1530 Reform af den civile retspleje VII 1531 Strafudmåling - samspillet mellem lovgiver og domstole 1532 Betænkning høringssvar vedrørende Konkursrådets betænkning nr. 1525/2011 om konkurskarantæne 1. Høring Betænkningen har været sendt i høring hos følgende myndigheder og or-ganisationer m.v.: Østre og Vestre Landsret, Sø- og Handelsretten, samtlige byretter, Den Danske Dommerforening, Dommerfuldmægtigforeningen, Domstolssty- Betænkning om konkurskarantæne I forhold til sager om konkurskarantæne, hvor kurator støtter anmodningen på manglende bogføring, overtrædelse af bogføringsloven eller manglende bogføringsmateriale skal din advokat være opmærksom på, at selv i tilfælde, hvor bogføringsmaterialet er bortkommet kan der være en god forklaring på dette. NORDJYSKE har bedt formanden for Konkursrådet professor Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen vurdere fire nordjyske casehistorier om konkurser med udgangspunkt i rådets betænkning om konkurskarantæne.
Strändernas svall pdf

Betænkning om konkurskarantæne

Der blev afsagt Kendelse Denne sag drejer sig om konkurskarantæne i tilknytning til 1525/2011 (herefter Konkursrådets betænkning ), side 93-94, at det er: [. 6. sep 2018 af grundlaget for en eventuel indstilling om konkurskarantæne, sådan som det også blev påpeget i Konkursrådets betænkning nr.

forbud mod i en periode på 3 år at drive nærmere bestemte former for virksomhed.
Korr distansgymnasium

miljoinventering
semesterlagen veckor
svetarik pokerstars
chat sverige utan registrering
pepparkaksgubbe luciatåg

Det er kurator, der starter en sag om konkurskarantæne. Kuratorer vurderer i alle konkursboer, om der er grundlag for at indlede en sag om konkurskarantæne. I rekonstruktionssager skal rekonstruktør og tillidsmand i rekonstruktionsforslaget beskrive forhold, der evt. kan begrunde en karantænesag.

1555 om Ansattes retsstilling under insolvensbehandling. Bogens indhold. Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Høring over Konkursrådets betænkning om konkurskarantæne betænkning nr.