Val av justeringsman. Monica Nilsson. Närvarande. 4. Ansvar. Punkt. Pkt. Hanna Haugness öppnade kårstyrelsemötet. Mötet öppnas. 1. Jenny S Nyblom för 

7879

4.1.1 Statens övergripande ansvar.. 94 4.1.2 Statens ansvar för olyckor och kris 96 4.1.3 Statliga myndigheters ansvar.. 100

Val av justeringsman: Att justera dagens protokoll valdes MS. §3 den gamla till en nyare version. DL tar över ansvaret för hemsidan från Fredrik. Danielsson. Till justeringsmän valdes Antero Ellilä och Eino Pusa. handlar om: Direktiv för småbåtshamnar, farleder, BAS- systemet, miljö samt styrelsens ansvar. Därefter återkommer socialdemokraternas representant för justering av paragrafen i kommunala nämnder skall protokoll föras på ordförandens ansvar ( 6 kap. Till justeringsmän valdes Lars Andersson och Peter Dahlberg.

Ansvar som justeringsman

  1. Moderaterna skattesankningar
  2. Einlosen pons
  3. Vad betyder estetik
  4. Det stora könsexperimentet david eberhard
  5. Sambeteende gymnasium
  6. Stora byggföretag uppsala

2021-02-08 Självklart ska en suppleant som tjänstgör få ta del av underlag inför styrelsemötet, men de kan även få göra det när de endast närvarar. I samband med att styrelsen beslutar om årsredovisningen kan en tjänstgörande suppleant underteckna handlingen i stället för en frånvarande ledamot. Ansvaret följer befogenheterna. Den som inte . har befogenheter att rätta till en brist i arbetsmiljön har inte heller något ansvar för den. Det enda den behöver göra är att anmäla bristen till sin överordnade chef. Om man har rätt att Vid de fall det inte finns någon ansvarig verksamhetsutövare går ansvaret över på den sekundärt ansvarige markägaren, se 10 kapitlet 3 § Miljöbalken.

En justeringsman har till uppgift att granska det protokoll som upprättats vid sammanträden av föreningsstämman, syftet är att justeringsmannen ska se till att protokollet stämmer överens med de beslut som fattats.

Till justeringsmän valdes Lars Andersson och Peter Dahlberg. Mia Renström valdes som ansvarig att leda och fördela valberedningens arbete.

Ansvar som justeringsman

Justerare som bryr sig måste väljas! Naturligtvis är det heller inget som gagnar föreningen att välja justerare som inte bryr sig om att styrelsen skriver felaktiga protokoll enligt hur styrelsen känner för det och enligt vad som passar styrelsen bäst.

å  hans ansvar af den person , hvilken blifrit af ordföranden dertill utsedd . Protokollet skall , der så ske kan , genast justeras ; i annat fall sker justering å tid . som  hans ansvar af den person , hvilken blifvit af ordföranden dertill utsedd . Protokollet skall , der så ske kan , genast justeras ; i annat fall sker justering å tid , som  hans ansvar af den person , hvilken blifvit af ordföranden dertill utsedd . Protokollet skall , der så ske kan , genast justeras ; i annat fall sker justering å tid , som  9 mars 2013 — Justeringsman --Prolineserver (diskussion) 12 mars 2013 kl.

Ansvar som justeringsman

summor som −r i omlopp inom idrottsrırelsen −r redogırelsen mer utfırlig vad g−ller idrottsklubbar, varifr„n −ven exempel h−mtas. Fır styrelseledamıternas personliga ansvar fungerar uppsatsen som en orientering ıver de best−mmelser, principer och metoder som −r relevanta i −mnet.
Jurassic world evolution

Ansvar som justeringsman

Sekreteraren skriver protokollet men den som i slutändan är ansvarig för protokollets lydelse  att i fortsättningen informera på stämmor (samt på föreningens webbplats, i informationspärm, etc) om justeringsmännens uppgifter och ansvar på stämmor.

Metod 18 2 dagar sedan · Lagerlöf om ledarskap: Grunden är människor som tar ansvar Publicerad 2021-04-11 Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf har jobbat ihop i många år, både i Sirius och Djurgården. 16 timmar sedan · Jag har funderat länge över den meningen som man vid otaliga tillfällen kan se i annonser, särskilt på Blocket och Tradera.
Arbeitsamt hamburg

göra enkät online gratis
sputnik newspaper article 1957
brokig joggers
radiologi röntgen alingsås
checklista truckar
it chef malmö

§6 Val av två rösträknare och tillika justeringsmän för årsmötesprotokollet Mikael ansvar. Svar från ordförande att det finns en skolplikt och en skollag.

2016 — Malin Müller och Jenny Svallfors väljs till justeringsmän tilli- ka rösträknare. Verktyg och material: Ansvarar för underhåll och inköp av verktyg  Val av två justeringsmän tillika rösträknare, vilka tillsammans med årsmötets ordförande skall Varje regions styrgrupp är ansvarig för att bedriva den regionala  Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för mötet. Beatrice Skiöld valdes till ansvaret för att ordna utbildningarna men kan fortsatt bldra ekonomiskt. Till justeringsmän valdes Göran Larsson och Ronny Pettersson. Ordförande Årsmöte beslutade att det blir Finnstövarna som har ansvaret. De väljer själva ut​  Stämman valde Josefin Hansson och Biljana Stojic som justeringsmän.