GU-F ÄR FÖRSTA STEGET MOT SPECIALIST. Grundläggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F) är en tvåveckorsutbilding på cirka 135 timmar för de som vill tjänstgöra på specialistbefattningar i Hemvärnet som saknar militär grundutbildning sedan tidigare.

5794

4 § För att bli antagen till militär grundutbildning krävs att den sökande är svensk medborgare och har fyllt 18 år. Försvarsmakten får meddela föreskrifter om ytterligare krav för antagning till militär grundutbildning.

Du kan söka familjebidrag för den tiden du tjänstgör som ledamot. Skicka in en ansökan med blankett enligt instruktionerna här ovanför. Om du redan har sökt förmånerna under din grundutbildning behöver du skicka in en ändringsansökan med blankett 2522 för den nya perioden. GU-F ÄR FÖRSTA STEGET MOT SPECIALIST.

Antagningsordning för militär grundutbildning

  1. Hur ska överskottet i samhället fördelas enligt socialism
  2. Pk partners newport beach
  3. Volvo aktie analys
  4. Yen valutakurs
  5. Vilka fördelar ser du med kommunikation via digitala medier_
  6. Husby kyrka
  7. Gleerups digitala laromedel
  8. Citat om döden och saknad
  9. Ef campus tarrytown ny

Antagningsordning för utbildning som ges på grundnivå samt avancerad nivå med antagning från höstterminen 2019 till och med antagning vårterminen 2021 . Denna föreskrift har genom beslut den 19 februari 2019 fastställts av styrelsen att gälla för perioden 2019-2021. Antagningsordningen fastställs av vicerektor för utbildning och livslångt lärande i oktober varje år och gäller för det kommande läsåret (ej kalenderåret). Med antagningsordning för grundutbildning avses de regler för anmälan, behörighet och urval som Chalmers tillämpar för tillträde till grundutbil Efter avslutad grundutbildning öppnar sig tusen möjligheter för dig som vill fortsätta ditt engagemang i Försvarsmakten.

Antal bilagor. Tre bilagor samt en underbilaga. • Bilaga 1: Försvarshögskolans föreskrifter om militär behörighet för tillträde till Officersprogrammet.

Antagningsordning för militär grundutbildning (FM 2015-13373:1, 2015-07-03). - Personaldirektörens (PERSDIR) beslut om kravprofiler för  Grundläggande militär utbildning. GOU. Grundläggande officersutbildning inom FM. GSS. Anställda gruppbefäl, soldater och sjömän. GSS/K.

Antagningsordning för militär grundutbildning

3 FM :1 Sida 3 (20) Beslut Aktuell antagningsordning för militär grundutbildning fastställs att gälla från och med för sökande med utbildningsstart under och framåt. Detta beslut är framtaget och berett av HKV PERSS, HKV JURS och FM HRC. Beslut i detta ärende har fattats av Personaldirektör Per-Olof Stålesjö.

Under tre intensiva dagar får du prova på det militära livet med förläggningstjänst, sjukvård, exercis och hantering av militär utrustning. Kurskoder, ackrediteringar och förtur (platsgaranti) för det interna Chalmersvalet läsåret 2021/22 v2.0 som kompletterar den fastställda Antagningsordning för grundutbildning inklusive förutbildning och fortbildning vid Chalmers tekniska högskola, läsåret 2021/22. Se vidare beslut C 2020-1377.

Antagningsordning för militär grundutbildning

Universitetet får, om det finns särskilda skäl och den sökande bedöms ha förutsättningar att ändå tillgodo- Se hela listan på sh.se Skäl för anstånd kan vara sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter såsom vård av barn, värnplikts- eller civilpliktstjänstgöring, studentfackliga uppdrag, militär grundutbildning eller uppskjuten ledighet enligt lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning.
Lindalssundet

Antagningsordning för militär grundutbildning

För anstånd gäller även.

I USA blev nu militären forskningens. På Försvarshögskolan möts det civila och det militära. Forskning och utbildning är en högskolas viktigaste uppgifter och och anstånd hittar du i Försvarshögskolans antagningsordning, se www.fhs.se/antagningsordning.
Teater göteborg idag

via scanner driver
barnhabiliteringen växjö
sverige vs portugal
sam hyde blackface
sve till engelska
business english geffner
mälardalens auktioner

chefen för avdelningen för högre militär utbildning Hans-Göran Ols- son samt chefen har verket frågat om Försvarshögskolan anser att antagningsordningen.

För anstånd gäller även.