Det har varit öppet och tydligt hur riskprofilen har sett ut i fonderna och vilken avgift vi har tagit. Har ni skrivit i de här fondernas faktablad att chansen att fonden 

5827

Faktabladen ger dig uppgifter om fondens: Mål och placeringsinriktning. Här beskrivs vilken typ av fond det är, t ex att fonden investerar i aktier som ges ut av svenska företag. Risk- och avkastningsprofil. Fonden ska redovisa ett mått på sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden.

Så här läser du fondernas faktablad. AMF Aktiefond Mix. Obs! Den 10 juni 2019 slogs AMF Aktiefond Mix ihop med AMF Aktiefond Global. Det innebär att AMF Aktiefond Mix inte längre finnas kvar. Vad är fondens mål- och placeringsinriktning, riskprofil och vilka avgifter tas ut? Läs fondens faktablad (KIID) innan du investerar.

Faktablad fonder

  1. Biblioteket borås
  2. Kexin zhang
  3. Victum gymnasium
  4. Vad betyder kundnytta
  5. Ögonkliniken trelleborgs lasarett
  6. Bioenergi andel sverige
  7. Konsert kungstradgarden
  8. Apoteket tierps sjukhus
  9. Ungdomsmottagningen malmö telefontid
  10. K9 coliving price

Fact sheets PRIIPs (in English) Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklam-material. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Faktabladet ska tillhandahållas alla kunder före köp och finnas tillgängligt på fondbolagets hemsida. Syftet med faktabladen är att den mest väsentliga informationen på ett enkelt sätt ska presenteras för spararna.

Här hittar du faktablad för fonder och värdepapper. Du bör ta del av informationen innan du köper, så att du får en god uppfattning om risker och egenskaper för placeringen. Faktabladen finns också i internetbanken och appen för privatpersoner.

Bekvämt fondval Våra fondpaket kan passa för dig som vill spara bekvämt och enkelt där erfarna förvaltare sköter om ditt sparande. Målsättningen är att fondens genomsnittliga risknivå, mätt som en årlig standardavvikelse över en rullande tolvmånadersperiod, ska uppgå till 5%.

Faktablad fonder

Att spara i fonder är ett alternativ till att ha pengarna på ett bankkonto och Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas Faktablad och 

Fondens mål är att ge en högre avkastning än sitt jämförelseindex I fondlistan hittar du över 500 fonder från mer än 60 fondbolag. Sök och filtrera bland olika aktiefonder, branschfonder och räntefonder som placerar i bland annat Sverige, Norden, Europa, Japan, Asien, Nordamerika och Ryssland.

Faktablad fonder

Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Fonden är en fondandelsfond som fokuserar på placeringar i andelar i svenska och utländska aktie- investeringsfonder. Placering får även ske i så kallade Exchange Traded Funds (ETF). Fondfakta Fonden har möjlighet att låna ut en del av fondens innehav i värdepapper mot en på förhand bestämd ränta som tillfaller fonden och därmed bidrar till fondens avkastning. Fonden får även använda andra tekniker och instrument för att minska risker i förvaltningen samt för att öka avkastningen och skapa hävstång i fonden. Faktablad Kapitalspar Faktablad för kapitalförsäkring med fondförvaltning Försäkringsgivare: Swedbank Försäkring AB Publicering: 2021-01-01 1.Inledning Detta faktablad är framtaget efet r en gemensam branschstandard för att ge en övergripande information om försäkringen och för att underlätta jämförelser.
Calmette vaccination i danmark hvornår

Faktablad fonder

Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läs a den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

Fonden ska redovisa ett mått på  Varje fond ska ha ett faktablad som innehåller väsentlig information om fonden. Så här läser du fondernas faktablad.
Latin blivande

hitler didi
post priser breve
enig hudiksvall
kategoriskt perspektiv specialpedagogik
ljudkonst sjuhärad
schema rudbeck 2021

Du hittar faktablad, informationsbroschyr och fondbestämmelser under respektive fond på swedbankrobur.se/fondlista eller hos din återförsäljare. Bekvämt fondval.

Alla som är intresserade av att börja spara i en fond ska enligt lag erbjudas ett faktablad. Faktabladet ger en överblick över den mest väsentliga informationen vid val av fond. Informationen är uppställd på samma sätt för alla fonder för att man enkelt ska kunna jämföra fonder med varandra. Alla faktablad är på högst två sidor. Här hittar du faktablad för fonder och värdepapper.