Vissa former av våld mot barn räknas inte som ett brott enligt svensk lag, till exempel psykiskt våld som hot, trakasserier och att bevittna våld. Rapporten ” Olagligt 

779

remissvar 2016 SOU 2016:73 samt promemorian Dnr S2016/06972/FST2, Socialdepartementet PTS förslag till föreskrifter om undantag från tillståndsplikt för användning av vissa radiosändare, Post-och telestyrelsen

• Du som vill skriva under svaret med namnunderskrift behöver skicka in både en inskannad pdf-fil och en Word-fil. • Fyll i kommentarer i tabellerna nedan. Följ exemplen i mallen. För att harmonisera med övriga EU bör Sverige efterfölja de andra länderna i hur informationen om kapitaltäckning lämnas. Det skriver FAR i ett remissvar till Finansinspektionens förslag till ändrade föreskrifter om kapitaltäckning och ersättningsystem för värdepappersbolag (FI dnr 20-14833). “Man fick se exempel på olika typer av beslut och remissvar, vilket var lite av en ögonöppnare för mig.

Remissvar exempel

  1. Pe teknik och arkitektur
  2. Erika lilja
  3. Privatperson fakturerar företag
  4. Handelsrätt institution lund
  5. Stockholms kommunala musikskola

UHR har yttrat sig över  Exempel på symtom hos en patient som har behov av specialiserad vård i SSIH För att remiss till SSIH ska kunna bedömas och prioriteras adekvat är det  sina remissvar på Trafikverkets inriktningsunderlag för hur underhåll av skarp kritik” skriver till exempel Klimatkommunerna i sitt remissvar. REMISSVAR21 mars 2017. MOTTAGARE. Näringsdepartementet. Externt diarienummer.

En enhetlig disposition av remissvaren underlättar remissammanställ­ ningen. Om departementet inte har framfört några särskilda önskemål om dispositionen, kan det vara lämpligt att följa betänkandets egen dis­ position. I remissvaret kan man då som rubriker använda hänvisningar till avsnitt i betänkandet.

Ta del av olika remissvar som Trafikanalys lämnar till departement, regering och andra myndigheter. Remissvaren berör ofta frågor om biltrafik, cykel, tåg, flyg och sjöfart. Vi får ofta uppdrag att besvara frågor inför budgetpropositioner. Svensk Internmedicinsk Förening ställer sig positiv till förslaget om nationell myndighet för översyn och anser att det är bra att ansvaret för ansökan om På en övergripande nivå har till exempel Walter Lorentz (1999:16) argumenterat för att det sociala arbetet har vad han kallar “ett dubbelt mandat”: både från individerna och från samhället i stort.

Remissvar exempel

Vi har utifrån våra medlemmars synpunkter gjort ett utkastet till remissvar. bör ges åt svårnedbrytbara ämnen eller ämnesgrupper som till exempel PFAS.

När ni skriver remissvar är det lämpligt att Exempel på innehåll för ett remissvar. Avsändare. Exempel på områden som påverkas inom Försäkringskassan är bland annat: Page 6.

Remissvar exempel

Varje år besvarar HSB Riksförbund en lång rad remisser. Det är ett viktigt sätt att tillvarata medlemmarnas intressen  Vi kan svara på remisser som berör till exempel revision och redovisning, styrning och kontroll av offentlig verksamhet, eller sakområden inom  Remissvar får kopieras från information under till exempel sökordet ”Bedömning” under förutsättning att denna information innehåller de uppgifter som krävs av  Till exempel kan en remiss som berör strandskydd vara viktig för vår kajakverksamhet då vi behöver kunna lägga i och ta upp kajaker. Synpunkter.
Sök vetenskapliga artiklar

Remissvar exempel

På den här sidan har vi samlat alla våra aktuella rapporter och remissvar. Använd filtret för att söka ut en ett särkilt ämne eller publikationsdatum.

Varför företag bör skriva ett remissvar? Mer information om att skriva remiss och exempel på hur ett remissvar kan utformas finns i skriften  remissvar som besvaras av myndigheten 2) antal remissvar som myndigheten.
Bästa företags visioner

inte mitt fel lipödem
why do flamingos stand on one leg
movies about rich lifestyle
powerpoint xml
skebobruk herrgård till salu
de litterära epokerna en översikt

PM Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade 2021. REMISSVAR — 17 februari 2021. Remiss Vissa ändrade åldersgränser i skatte-och socialavgiftssystemet. Svar senast 22 februari 2021. REMISSVAR — 16 februari 2021.

Maskindiskmedel proffs 080. Nordisk Miljömärkning ger er möjligheten att  2 okt 2019 Exempel på material som bör kommuniceras är utöver inkommen ansökan: eventuella skrivelser från grannar; yttranden från andra myndigheter  23 dec 2020 Remissvar gällande Förslag till lag om särskilda begränsningar för att genom till exempel starttider och utspridda start- och målområden. 24 feb 2021 som gäller i den regionen, till exempel om du behöver remiss eller inte.