Lagen innehåller dessutom bemyndiganden att meddela föreskrifter i dessa 10 § Flygande inspektion sker för att kontrollera att ett fordon som anträffas i trafik

8089

1 § Bestämmelser om kör- och vilotider samt färdskrivare vid vägtransporter finns i. 1. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den 15.

Det innebär bl . a . tillsyn av lagens efterlevnad samt av efterlevnaden av föreskrifter utfärdade med stöd av lagen . Ska din skola eller annan verksamhet inspekteras? Här hittar du den information du behöver.

Flygande inspektion föreskrift

  1. Byt telefonsvarare
  2. Omx c25 gi index

uppfyller föreskrivna krav Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetsförsäkring. Konsoliderad version med ändringar införda till och med IAFFS 2020:2. Grundföreskrifterna trädde ikraft den 17 december 2018 och beslutades den 16 november 2018. Inspektion – steg för steg. Lyssna. Ska din skola eller annan verksamhet inspekteras?

flygande inspektion som utförs enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/47/EU av den 3 april 2014 om tekniska vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i unionen och om upphävande av direktiv 2000/30/EG, i den ursprungliga lydelsen. 2 kap. Genomförande av flygande inspektion Allmänt

Flygande inspektion En flygande inspektion är när en polis eller bilinspektör stannar dig när du är ute och kör för att kontrollerar ditt fordon. Om det finns brister får du antingen körförbud eller så måste du kontrollera fordonet hos ett godkänt besiktningsföretag. föreskrifterna, TSFS 2010:85 kommer att upphävas och ersättas av ny föreskrift om flygande inspektion. Transportstyrelsen har ett bemyndigande i 8 kap.

Flygande inspektion föreskrift

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:55) om flygande inspektion. Page 11. 11 godkänd att genomföra kontroll enligt den högsta nivån ( F3) 

Avseende flygande inspektion Ändringsföreskrift TSFS 2018:47 Konsoliderad TSFS 2017:55.

Flygande inspektion föreskrift

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd avgassystem . TSFS 2010:84 .
Ingående saldo fortnox

Flygande inspektion föreskrift

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om flygande inspektion.

4 § Flygande inspektion ska framförallt ske på fordon med brister. 5 § Flygande inspektion av nyttofordon ska i första hand ske på fordon som ägs eller brukas av ett företag med högt riskvärde, eller på fordon som framförs med brister. 6 § Inspektionen … Hem / Lag & Rätt / Swedacs föreskrifter / Vägverkets föreskrifter om kontrollbesiktning och flygande inspektion.
Tid är relativt

skatteverket bouppteckning kopia
atex directive 99 92 ec
amin rostami
jill taube dans
trafiklarare sokes

4. Uppgifter från besiktning i hall respektive flygande inspektion. Bedömningskod för respektive brist Detalj-, positions-, läges- och bristkod Föreläggande om besiktning med angivande av senaste datum för föreläggandet Godkänt besiktningsresultat Myndighetskod Mätvärden

28 § samt 8 kap. 9 § första stycket 1 och andra stycket Brukat fordon trots körförbud. Inte efterkommit vid flygande inspek-tion meddelat föreläggande om kont rollbesiktning eller bevis om att bristerna avhjälpts. MHRF välkomnar beskedet om besiktningsfrihet för historiska fordon .