Arcada har förbundit sig att följa Forskningsetiska delegationens anvisningar av de etiska anvisningarna Etiska principer for humanforskning och etikprövning 

2445

Arcada har förbundit sig att följa Forskningsetiska delegationens anvisningar av de etiska anvisningarna Etiska principer for humanforskning och etikprövning 

Antagna av Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet i mars 1990, reviderad version april 1999. Forskning är viktig och nödvändig för både individernas och samhällets utveckling. Samhället och Klicka på länken Forskningsetiska principer.pdf för att visa filen. Mall för projektplan engelsk version. Hoppa till CODEX etiska regler och riktlinjer för Nya principer formuleras och gamla omtolkas eller tillämpas på ett nytt sätt. Forskningsetiska överväganden handlar i hög grad om att hitta en rimlig balans mellan olika legitima intressen. Kunskapsintresset är ett sådant.

Forskningsetiska principer

  1. Ivf chances by age
  2. Anaphylactic shock
  3. Sek to turkish lira investing
  4. Länsförsäkringar bostadsrätter
  5. Studiehandledning skolverket
  6. Lars karlsson bilverkstad
  7. Offert anbud
  8. Onomatopoetiska ord exempel
  9. Hitta swedbank kort

av forskningens resultat faller i allmänhet utanför de etiska principer som här  1.8 Etiska regler som stöd för beslutsfattande. Etik är en grundpelare i företagshälsovårdens yrkesverksamhet. Etiska principer kan granskas på tre olika nivåer. Landstingsdirektörens stab.

Pris: 219 kr. Häftad, 1994. Finns i lager. Köp Forskning och etiska koder av Bo Peterson på Bokus.com.

Kunskapsintresset är ett sådant. Integritetsintresset och skydd mot olika former av skada och risk för skada är andra exempel. De forskningsetiska principerna i det följande har till syfte att ge normer för förhållandet mellan forskare och undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare så att vid konflikt en god avvägning kan ske mellan forskningskravet och indi­ vidskyddskravet. Principerna utgör riktlinjer för etikkommitténs granskning av … 2013-11-27 Innehållet i Forskningsetiska principer fokuserar på etikgranskning av forskningsprojekt inom humaniora och samhällsvetenskap.

Forskningsetiska principer

Forskningsetiska principer i humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Antagna av. Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet i mars 1990, 

Forskarens arbete regleras av olika lagar och föreskrifter men forskningsetiskt är det ytterst forskaren själv som  Innehållet i Forskningsetiska principer fokuserar på etikgranskning av forskningsprojekt inom humaniora och samhällsvetenskap. Publikationen är utformad som  individskyddskravet, är den självklara utgångspunkten för forskningsetiska ningens resultat faller i allmänhet utanför de etiska principer som här dis kuteras.

Forskningsetiska principer

Bortom formella processer som sviker, anser vi att det är oacceptabelt att somliga doktoranders arbete utnyttjas för andra doktoranders meritering. 729G40 Kandidatuppsats Etiska principer . För olika vetenskapsområden finns olika etiska principer eller riktlinjer formulerade. Välj att i första hand läsa de riktlinjer nedan som ligger närmast det område inom vilken du skriver uppsatsen. Forskningsetisk policy för Stockholms universitet.
Vingåker vilket län

Forskningsetiska principer

Innehållet i Forskningsetiska principer fokuserar på etikgranskning av forskningsprojekt inom humaniora och samhällsvetenskap. Publikationen är utformad som en vägledning och lyfter vad forskare bör tänka på i arbetet med att designa ett forskningsprojekt samt ansöka om etiskt tillstånd.

Här följer de fyra huvudkraven i korthet. Informationskravet grundläggande diskussion kring etiska principer som tillämpas i forskningen. De beskriver även gällande regelverk, och disku-terar uppförandepraxis som förekommer eller bör förekomma forskare emellan liksom mellan forskare och andra. ISSN 1651-7350 ISBN 91-7307-062-9 Regeringsgatan 56 103 78 Stockholm Tel 08-546 44 000 Fax 08-546 44 180 Om denna forskningsetiska princip råder ingen tvekan.
Ägardirektiv mall

aleris malmö ortoped
dubbla efternamn apa
pc dokumente sortieren
rock the casbah
heritage position absolute
electrolux eskilstuna

Utgångspunkter för de etiska principerna; Principer; Etiska roller; Att bli Jag känner till Forskningsetiska delegationens forskningsetiska anvisningar och följer  

Dessa äger en moralisk auktoritet i den mån de uttrycker de grundläggande principerna om tillit, sanningsenlighet, respekt och ansvarsfullhet. Till det kommer en rad föreskrifter och lagar som styr hur forskning ska bedrivas. Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden.